content top

Үе үеийн амжилтууд

Жил бүр оны хөдөлмөрийн аваргууд, урлаг спортын сайчууд, тэргүүний хамт олныг шалгаруулан алдаршуулсаар иржээ.

1994 оны олимпиадын аврагууд. 10а П.Дэлгэрмаа, 8б Энхтунгалаг, 7ё Түмэнзаяа, 5в Оюунжаргал, 6в Оюумаа, 3а Цэлмэг
1994 оны олимпиадын аврагууд. 10а П.Дэлгэрмаа, 8б Энхтунгалаг, 7ё Түмэнзаяа, 5в Оюунжаргал, 6в Оюумаа, 3а Цэлмэг

1994 оны шилдэг сурагчид. 10а Аварзэд, 7ё Галт, 9б Золжаргал, 5б Оюунжаргал, 2д Мөнхзаяа 3а Баяннамнан нар.
1994 оны шилдэг сурагчид. 10а Аварзэд, 7ё Галт, 9б Золжаргал, 5б Оюунжаргал, 2д Мөнхзаяа 3а Баяннамнан нар.