content top

Өмнөх үг

Үе үеийн 13 дугаар сургуулийг төгсөгчд санаа нийлэн сургууль төгсөгчдийн холбоог байгууллаа. Энэхүү холбоо бол цэвэр сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан бөгөөд төрөлхи сургуулиа дэмжин тусалж, төгсөгчдийн харилцаа холбоог сайжруулахад чиглэсэн болой.

1 Comment »